Miljø & arbejdsmiljø politikker

 

- certificeret efter DS/EN ISO 14001:2004 og DS/OHSAS 18001:2008

 

Insituform er en miljøbevidst virksomhed, der tager ansvar over for det omgivende miljø, og arbejdsmiljø i forbindelse med NO-DIG renoveringer.

 

Generelt for begge politikker gælder at vi forpligtiger os til at overholde relevante lovmæssige krav, samt at arbejde for løbende forbedringer.


Miljø
Vi vil løbende reducere vore miljøpåvirkninger samt forebygge forurening ved til stadighed at anvende de mindst miljøbelastende metoder, stoffer, materiel og materialer, hvor vi i forhold til vore kunder, selv kan vælge.

Insituforms miljøledelsessystem er certificeret efter DS/EN ISO 14001:2004

Arbejdsmiljø
Vi vil løbende forbedre arbejdsmiljøet i virksomheden ved at være i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling og dermed forpligte os til at forebygge skader og arbejdsrelateret sygdom.

 

Ovennævnte politikker er gældende overalt på vor faste adresse og på vore arbejdspladser.

Medarbejderinddragelse er en forudsætning ved arbejdet med de løbende forbedringer og forebyggende arbejder omkring arbejdsmiljøet i virksomheden. 

Insituform arbejdsmiljøledelsessystem er certificeret efter DS/OHSAS 18001:2008